בית אודי

בית אודי

הבית למצוינות בנגב

המשימה שלנו היא לתת מענה לתכניות בנתיבי אודי בנגב המזרחי. בית ערכי שהוא גם חוויה לכל הנכנסים בשעריו.

כיום, משתתפים בתכניות "בנתיבי אודי" בבאר שבע מאות תלמידים, והתכניות סובלות ממצוקת מקום.
תכנית אסטרטגית שנבנתה עם צה"ל, העירייה, ומשרדי הממשלה, מבקשת להכשיר 2,000 בני נוער וצעירים בשנה ב"בית אודי" – מבנה חינוך ייחודי שייבנה בשטח של 960 מ"ר במרכז הרובע הטכנולוגי של באר שבע.

בית שמטעין את הבאים בשעריו בתחושת מסוגלות ויכולת לשנות, להנהיג ולפרוץ גבולות – ברוח אודי.